สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อประธานสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5  จากนั้นคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล โดยมีกัลยาณมิตรเจมส์-กัลยาณมิตรศรีวิไล อัมคา, กัลยาณมิตรวิรุธ-กัลยาณมิตรมณีวรรณ พงศ์สวัสดิ์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล  นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมตกภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเจมส์ – กัลยาณมิตรศรีวิไล  อัมคา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรแถว  เพ็งมณี, กัลยาณมิตรสุวรรณ จันทร์ทวีสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญ


         ส่วนช่วงบ่ายได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร แล้วจึงได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ และบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล