สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่า ๙ วัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

      

 

           เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้ร่วมกันทอดผ้าป่า ๙ วัด   ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้สาธุชนกว่า ๓๐๐ คน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้น ถวายปัจจัยและไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ วัด ทั้งวัดไทย เวียดนาม พม่า จีน และศรีลังกา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร