สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดพิธีมอบทุนพระราชภาวนาวิสุทธิ์

 

        

           เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานปฐมนิเทศและรับทุนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีคณะครูอาจารย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร