สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า

 

        

          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ นักศึกษากว่า ๗๓ สถาบันทั่วประเทศ จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสอบกว่า ๕ ล้านคน การจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๗ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา จากหนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการ