สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมอยู่ธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ

 

       

          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมกับกองอาสาสมัคร สำนักบริการกลาง วัดพระธรรมกาย จัดโครงการ R-V-Star ปฏิบัติธรรมอยู่ธุดงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรม และถวายเป็นพระราชกุศล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร