สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ประเทศบาห์เรน

       

 

 

          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์สาขาบาห์เรนได้จัดโครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศบาห์เรนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในวันนี้ ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕ ท่าน และมีพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร