สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรม ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่

 

        


        
           เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตร ACADEMY OF LIFE: EXECUTIVE MEDITATION PROJECT ได้จัดปฏิบัติธรรม รุ่นที่ ๑๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๐ ท่าน โดยมีพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ เมตตามาเทศน์สอนในเรื่อง "หลักการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน" ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้  ในการประกอบอาชีพให้สำเร็จได้รุ่นที่ ๑๔ วันที่ ๑๑ - ๑๔, รุ่นที่ ๑๕ วันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ สอบถามได้ที่ เสา E5 ฝั่งทิศตะวันตก โทร. ๐๘-๕๑๔๑-๒๒๒๒, ๐๘-๗๕๑๖-๗๔๔๔, ๐๘-๙๖๘๕-๔๓๘๕, ๐๘-๑๔๕๙-๗๙๓๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร