สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระธรรมจาริก

 

       

 

 

       เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พุทธบุตรและชาวพุทธทั่วประเทศได้จัดพิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่  พระธรรมจาริก ณ วัดศรีโสดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานคณะพระธรรมจาริก มาเป็นประธานในพิธี งานในวันนี้ ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณแด่   พระธรรมจาริกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ และมอบโล่เกียรติคุณแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ได้ถวายการอุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริก ส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุวัดศรีโสดา และบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา

         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร