สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบอาหารตักบาตร

 

       

          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้มอบอาหารในโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย แด่พุทธบริษัท ๔ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดโพธาราม จังหวัดปัตตานี
          เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายนำอาหารที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป น้ำหนัก ๒๕ ตัน รวม ๒ โบกี้รถไฟ ส่งไปมอบให้กับพุทธบุตรและชาวไทยพุทธ รวมถึงคุณครู และทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร