สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอนสมาธิแก่ชาวจีน ประเทศไต้หวัน

 

     

          
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระอาจารย์จากศูนย์สาขาหวินหลิน ได้รับกิจนิมนต์ไปวัดจีนเซิงมิ่งเตี้ยนซื่อไถ เพื่อสอนสมาธิและให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในโอกาสนี้ พระอาจารย์ได้สอนวิธีกราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์แก่ชาวไต้หวัน ซึ่งมีวัฒนธรรมการกราบที่ต่างจากชาวไทย จากนั้น สอนวิธี นั่งสมาธิ ซึ่งหลายท่านรู้สึกว่านั่งแล้วสบาย สงบ เบิกบาน และตั้งใจจะกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร