สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๓

 

 

             เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพรมหารัชมังคลาจารย์ เปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๓ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยจัดการสัมมนา และพิธีรับมอบทุนพระราชภาวนาวิสุทธิ์แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมและรีสอร์ทกาญจนธารา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งงานนี้มีผู้บริหารการศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า ๓๐๐ คน จาก ๗๗ เขต ทั่วประเทศ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร