สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

 

      

                                             
             เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม  ธรรมทายาท พระราชภาวนาวิสุทธิ์ พิธีเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย ผู้แทนพระราชภาวนาวิสุทธิ์  อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า จากนั้น ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิและให้โอวาท

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร