สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีบุพเปตพลี  เนื่องในวันพระ ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร,ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 ส่วนพระสมุห์ศุภวัฒน์ ธมฺมสุโภ ได้แสดงธรรม 1 ธรรมาสน์ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามสูตร และได้ประกอบพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน


   ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรนุช นีรนาทรังสรรค์ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นพระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรพระเป็นภาษาบาลี, ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานต่างมีความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้า และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆ ไป