สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ


 วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมิถุนายน


    สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันอัญเชิญข้าวพระและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย โดยการรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


    ส่วนภาคบ่ายก็ได้ปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส และได้รับฟังธรรมอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง สวดมนต์ทำวัตรเย็น, และบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน