สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้จัดทอดผ้าป่า รวมใจสาธุชนผู้มีบุญ และปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน


     คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ได้พร้อมใจหันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด ยังไม่น่าไว้วางใจทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก จึงได้ให้ผู้มีบุญสวมใสแมส เพื่อป้องกันโรคระบาด โดยพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิศรุต สุวิมโล ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญ


  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปีติในบุญ เพราะแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันสั่งสมบุญร่วมกัน เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งไว้ใช้อบรมสามเณรและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้การจัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ยังเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนได้หยัดสู้ เพื่อปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนด้ามขวานทองของไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป