สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบุพเปตพลี

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบุพเปตพลี


      วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


    ภายในงานคณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยประธานนำกล่าว คือ  กัลยาณมิตรน้ำทิพย์ มั่งมี จากนั้นคณะสงฆ์พร้อมใจกันจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท่นบูชา ส่วนตัวแทนก็ได้พร้อมใจกันจุดประทีปเก้าแท่น พร้อมกันนี้ก็ได้เป็นตัวแทนเจ้าภาพจุดเทียนธูปหน้าตู้พระธรรมและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ต่อมาคณะสงฆ์ก็ได้สวดบทธรรมนิยามเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ


      นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีถวายมตกภัตตาหารอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสำราญ กัลยาณมิตรหล้าแก้ว ผลสุข ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆ ดังนี้ พิธีถวายยารักษาโรค ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรชนกนาถ พิมศรี,พิธีถวายไทยธรรม  ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรปวริศา ดูเซตต์ ส่วนพิธีถวายผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับ ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรดวงเนตร กัลยาณมิตรเจนวิจักษ์ กู๊ดโดร และครอบครัว จากนั้นตัวแทนเจ้าภาพแต่ละคณะได้น้อมถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ 


     ส่วนภาคบ่ายพระครูภาวนาวิเทศได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และนำอธิษฐานจิตฉลององค์พระประธาน ต่อมาจึงเป็น“รายการพระครูฯพบปะญาติโยม” ฟังปกิณกธรรมจากพระครูภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตัน