สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง   

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง   


          วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์  และพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง   


     สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด  โดยประธานกองบุญ คือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์  โฮคแลนด์ ,กัลยาณมิตรสก็อต และกัลยาณมิตรมาณี  ลอเรนเซน,พิธีถวายคิลานเภสัช  ประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรสุกเสริม ,กัลยาณมิตรแก้วมณี ,กัลยาณมิตรนิค และกัลยาณมิตรเนตร ศรีวรวงศ์ นอกจากนี้ยังได้เป็นประธานกองบุญพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง  ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  ประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรสก็อต  ,กัลยาณมิตรมาณี  ลอเรนเซน,กัลยาณมิตร             บุญยัง  และกัลยาณมิตรบุญสอน  มัทจิตธรรม พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์


           และเมื่อเสร็จการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์  สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติและเบิกบานในบุญครั้งนี้  แม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมี ของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดา