สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันมาฆบูชา ประเทศออสเตรเลีย

 

     

                             
             เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครเพิร์ธ จัดงานบุญวันมาฆบูชา ภาคเช้า พระอาจารย์  นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ จากนั้นมีพิธีถวายภัตตาหาร ภาคบ่าย ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดพระธรรมกายนครเพิร์ธ ภาคค่ำ พระอาจารย์ประกาศผลสอบ World-PEC และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ชนะ และแสดงธรรม "โอวาทปาฏิโมกข์" จากนั้น ร่วมพิธีงานบุญวันมาฆบูชาผ่านสัญญาณช่อง DMC

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร