สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดปฏิบัติธรรม One Day Retreat ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

     

                              
             เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรม One Day Retreat ซึ่งมี  ชาวอเมริกันให้ความสนใจมาปฏิบัติธรรมจำนวน ๒๒ คน โดยมีพระอาจารย์แนะนำวิธีการปฏิบัติ ทำให้ทุกท่านมีผล  การปฏิบัติธรรมที่ดี และในวันเดียวกันนี้ โรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น  ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ระลึกนึกถึงคุณความดีของครู

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร