สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนตำบลหันสัง ถวายเทียนพรรษา ​​​​​​​ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน 

พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนตำบลหันสัง ถวายเทียนพรรษา
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน 


       พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนตำบลหันสัง ได้มาร่วมถวายเทียนพรรษา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนตำบลหันสัง นำโดยกำนันตำบลหันสัง ได้มาร่วมถวายเทียนพรรษา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งนับเป็นกิจกรรมดีๆของชาวตำบลหันสังที่สืบสานประเพณีอันดีงาม ร่วมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในเขตตำบลหันสังและใกล้เคียงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยจัดเป็นประจำทุกปี


      สำหรับการถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีดั้งเดิมที่จะมีการถวายเทียนพรรษาก่อนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และจรรโลงพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป นอกจากนั้นยังเพื่อมุ่งหวังให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จำพรรษาภายอยู่ในวัดมีเครื่องอัฐบริขารใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างมีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล