สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา


      ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


      ณ อาคารสมปรารถนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี คณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยสาธุชน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมร่วมกัน 1 ชั่วโมง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จะจัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตลอดพรรษาปีพุทธศักราช 2563


         ซึ่งผู้ที่ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ล้วนแต่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม  เพราะเมื่อทุกคนได้มาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้ว  ทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นมากมายในชีวิต และเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและทำความดีร่วมหมู่คณะในช่วงเข้าพรรษา