สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แม่ทัพภาคที่ ๔ เข้าพบพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ที่จังหวัดยะลา

 

             

          

 

           เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ แม่ทัพภาคที่ ๔ ได้เดินทางไปกราบพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ ในโอกาสนี้ พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ ได้ชื่นชมผลงานของมูลนิธิธรรมกาย ที่ให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์ ประชาชน ทหาร และตำรวจ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการทำงาน เพื่อความสงบสุขของประชาชนต่อไป

 

   

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร