สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 


       พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร  เปรียญธรรม 9 ประโยค ได้เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร (พระอารามหลวง)


         เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถ วัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานครพระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร  เปรียญธรรม 9 ประโยค ได้เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมสุธี  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี 


        ทั้งนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ลงนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในการนี้พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร  เปรียญธรรม 9 ประโยค ก็ได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร (พระอารามหลวง)

 

          สำหรับพระมหาธีรธรรม ธัมมธีโร เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่22 เมษายน พุทธศักราช 2541 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรมประโยค 9 ในปี พุทธศักราช 2547 และศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล