สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ประเทศเยอรมนี

                            

        

 

      

 

            เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายบาวาเรียได้จัดปฏิบัติธรรมที่บ้านกัลยาณมิตรในเมืองอัลกอย ซึ่งมีสาธุชนมาฟังธรรมจากพระอาจารย์ และปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งชาวไทยและชาวเยอรมัน รวมทั้งได้ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าไตรจีวร ถวายปัจจัยสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว และถวายสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด

 

   

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร