สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกรรมการบริหารยุวพุทธิกสมาคม ชมวัดพระธรรมกาย

      

 

      

 

         เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒  นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย นำทีมงานจำนวน ๒๒ ท่าน มาดูงานที่วัดพระธรรมกาย คณะผู้ศึกษาดูงานได้ชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด และเข้าพบ  พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นอกจากนี้คณะผู้ศึกษาดูงานยังได้ร่วมสร้าง พระธรรมกายประจำตัวเป็นจำนวน ๑๖ องค์

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร