สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


630909_56.jpg

 วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด


630909_57.jpg

        สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอดผ้าป่าสร้างวัด โดยมีกัลยาณมิตรจิราณี  เทเลอร์ ,กัลยาณมิตรสุทธิเมธ ผ่องกลาง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีอุบาสิกาพวงชมภู แก้วหอม นำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายกองบุญทิพยปุบผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรมาลี แดง นำ และ กัลยาณมิตรภัสสร Kimme เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระ โดยมีกัลยาณมิตรขวัญฤดี  เกรย์สัน, กัลยาณมิตรวรรณงาม ใจเด็ด เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรประภาพร คาลเดอรอน นำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้แทนคณะประธานบุญพิธี และสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ด้วยความปลื้มปีติ
 

630909_58.jpg