สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดพิธีบูชาข้าวพระ


630910_01.jpg

ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกันยายน


630910_04.jpg

        เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนเมษายน ซึ่งมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม เตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อให้สาธุชนได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน


630910_02.jpg

       หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนา พร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมร่วมกันในวันนี้ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทางที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ได้ทำการตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองญาติโยมมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 แก่พระสงฆ์และญาติโยม ที่มาร่วมงานบุญ
 

630910_03.jpg