สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


630910_11.jpg

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดกาล


630910_12.jpg

       โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกาย ผ่านการถ่ายทอดสดทาง GBN ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้าน และจะได้นำมาถวายในวันทอดกฐินของวัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมี จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดกาล โดยผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรประคอง ยอดแวร์ฉัตร์ และ กัลยาณมิตรสมจิตร ชเรอแดร์ 


630910_10.jpg

     นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหาร โดยมีผู้แทนกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรดวน โมกขรัตน์ และกัลยาณมิตรอัมภร บายเซอร์ ,พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสะพานทรัพย์อนันต์ โดยมีกัลยาณมิตรวันทนา ทับตรง  ,กัลยาณมิตรปาลิตา โครเน่อร์  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายกองบุญต้นเบญจทรัพย์ โดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์ สาขากร , กัลยาณมิตรเสน่ห์ เพ็ญบุญ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย, จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้บันทึกภาพร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ทำร่วมกันในครั้งนี้