สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ 


630919_04.jpg

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


630919_05.jpg

      สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ,อาราธนาศีล 5 และแสดงธรรม 1 ธรรมาสน์ โดยพระอาจารย์บุญชอบ อธิผโล , พรอมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามสูตร และนำประกอบพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมตกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม


630919_06.jpg

       ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรจำเนียร วิจิตรพันธ์ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนพระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรพระเป็นภาษาบาลี, ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่จะได้ร่วมปล่อยปลา ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงาน ต่างมีความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้า และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆ ไป 
 

630919_07.jpg