สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


630919_18.jpg

 วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรม


c

      สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อคณะสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว เด็กชายฟิลลิป เปเตอร์ และครอบครัว พร้อมด้วยกัลยาณมิตรภารดี อุบลรัศมี เป็นผู้แทนกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระ หลังจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย โดยการรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ ดังนี้ กัลยาณมิตรพรรณี ชาเนตร - กัลยาณมิตรวาสนา ศรีสม นำกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ, กัลยาณมิตรจิตราภรณ์ ราชมา - กัลยาณมิตรพรรณี ชาเนตร นำกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้ว ,กัลยาณมิตรปาริมา ธรรมปริพัตรา นำกล่าวคำถวายยารักษาโรค ส่วนกัลยาณมิตรมาลัย เดอ รูเด้อ นำกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมี


630919_16.jpg

   ต่อมาจึงเป็นพิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์อนันตชัย ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรม ก่อนที่กัลยาณมิตรเคนเนท โยฮานส์ซอน และกัลยาณมิตรอัจพิมา เขื่อนคำ จะได้เป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายภัตตาหาร - น้ำปานะ เป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และนำสาธุชนประกอบพิธีอัญเชิญองค์รูปเหมือนหลวงปู่ ประดิษฐานในยานพาหนะแก้ว ซึ่งงานบุญในครั้งนี้มีสาธุชนเข้าร่วมพิธี ประมาณ 38 ท่านโดยทุกท่านผ่านจุดคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัยพร้อมปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด และมีสาธุชนอีกส่วนหนึ่ง  ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน
 

630919_15.jpg