สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีบูชาข้าวพระ


630919_22.jpg

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกันยายน พร้อมทั้งมีมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด19อย่างเคร่งครัด


630919_23.jpg

       เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ผ่านมา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ โดยท่านประธานสงฆ์ นำคณะกัลยาณมิตรทุกท่านปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมผู้มีบุญทั่วโลก ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง GBN ซึ่งพิธีบูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกาย และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งวัดพระธรรมกายในต่างประเทศ ถือเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดมายาวนาน โดยจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญร่วมกัน 


630919_24.jpg

      สำหรับการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง ยังคงมีมาตรฐานรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายของทางภาครัฐ โดยคณะกัลยาณมิตรที่เข้าร่วมงานบุญต้องวัดอุณภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน และนั่งห่างกัน เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้