สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


630919_26.jpg

     ธุดงคสถานชลบุรี ได้จัดพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย


630919_27.jpg

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระ 8 ค่ำ เดือน 10 และเป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการ และคุณงามความดีของท่าน  ณ ธุดงคสถานชลบุรี  โดยผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ครบรอบปีที่ 20


630919_28.jpg

        แม้ว่าคุณยายอาจารย์ฯได้ละสังขารจากโลกนี้ไปเป็นระยะเวลาถึง 20 ปีแล้ว แต่พระคุณอันประเสริฐของท่านยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก เพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในการสร้างบารมี  สานงานพระพุทธศาสนา และเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มีคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมมากที่สุดในโลก ล้วนมีคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างทุกประการ และด้วยมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านในวันนั้นจึงทำให้พวกเราได้มาสร้างบารมีอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้