สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน 

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน 


630919_30.jpg

       วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีบุพเปตพลี   เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไป


630919_29.jpg

         สำหรับพิธีกรรมเริ่มเวลา 03.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ พร้อมกับพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  โดยประธานผ้าป่า คือ กัลยาณมิตรหลิว ฮั่นเจา  ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรกรรณิการ์  พาร์คเกอร์, กัลยาณมิตรLinda  Mitchell  และ กัลยาณมิตรอิศราวัลล์  จันจัด เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับความสำคัญของการสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เราควรทำให้ครบ 12 ครั้งต่อ 1 ปี และได้นำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี


630919_31.jpg

       หลังจากนั้นเป็นพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรเทียนชัย ชิตวิเชียรกุล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ส่วนกัลยาณมิตรเสงี่ยม ชาร์ริงค์ตันท์ จุดธูปหน้ารูปผู้วายชนม์ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม ส่วนสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุล พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมตามลำดับ ซึ่งพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านต่างปลื้มปีติในการสั่งสมบุญเป็นอย่างมาก  เพราะได้ทำอย่างครบถ้วน คือ ทาน ศีล ภาวนา  และได้อุทิศบุญแด่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
 

630919_32.jpg