สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


630919_33.jpg

วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


630919_34.jpg

        โดยภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทรัตนสูตร,สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   และบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร แม้สาธุชนยังมาวัดไม่ได้มากนัก แต่ถึงกระนั้นทางวัดก็ใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Line และ Facebook เพื่อถ่ายทอดภาพและเสียงจากทางวัดไปยังสาธุชน ทั้งนี้หลายๆครอบครัวก็ได้จัดเตรียมภัตตาหารบูชาข้าวพระเพื่อร่วมบูชาข้าวพระด้วยค่ะ โดยทุกท่านได้ร่วมพิธีถวายประทีปแก้วเป็นพุทธบูชา โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสำราญ ผลสุขและครอบครัว ส่วนพิธีถวายดอกไม้มงคลเป็นพุทธบูชา โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรอัฏฐพร เรืองธัมมกิจ จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพได้จุดประทีปบนแท่นบูชาข้าวพระและอัญเชิญพานดอกไม้วางบนแท่นบูชาตามลำดับ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผลไม้บูชาข้าวพระ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรพชรวรรณ ฟานยานส์ ส่วนพิธีถวายกองบุญสร้างองค์พระประธาน ประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรภัทรา พาทริคะละคิส


630919_35.jpg

           นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายกองบุญทรัพย์อนันต์เพื่อสร้างถนน  โดยมีกัลยาณมิตรจิราวดี           ศรีสุวรรณ  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายกองบุญทรัพย์อนันต์ เพื่อสร้างสะพาน โดยมีกัลยาณมิตรภรณี มณีเพชร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรคำพั่ว กัลยาณมิตรไตคำ เนาวรังสี  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายเสนาสนะกุฏิวิหาร โดยมี กัลยาณมิตรนันธนา บุญเถลิงศักดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายกองบุญยานพาหนะ โดยมี กัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์และครอบครัว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรธนกฤช ชาญปรีชากุล และครอบครัว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายผ้าไตรจีวร โดยมีกัลยาณมิตรบุศยมาลย์ ทองสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, และในโอกาสนี้พระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า ก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพแต่ละคณะจะได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจในบุญอย่างมาก