สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.ในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


630919_36.jpg

 นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


630919_37.jpg

       นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดัง ชัดเจนและต่อเนื่อง เพราะทุกคนได้สวดด้วยจิตที่เลื่อมใส ด้วยใจที่ศรัทธา เพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง


630919_38.jpg

       สำหรับกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน ตามหลัก บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือ “บวร” มีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็น “คนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ” เพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของประเทศชาติและเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาสืบไป
 

630919_39.jpg