สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมศูนย์สาขา ประเทศญี่ปุ่น

  

       

 

           เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายโทชิหงิจัดประชุมศูนย์สาขาภายในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๕ โดยมีคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่จากวัดสาขาทั้ง ๗ แห่ง เข้าร่วมประชุมเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้นำบุญ และโครงการเผยแผ่อบรมชาวญี่ปุ่นเพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนา ในประเทศญี่ปุ่น จากนั้น เป็นการรวมพลังปิดเจดีย์ และพิธีถวายองค์พระประจำตัว         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร