สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ปากคลองสอง ทัศนศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย

รร.ปากคลองสอง ทัศนศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย


630919_44.jpg

โรงเรียนปากคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นำนักเรียนมาทัศนศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


630919_46.jpg

        โรงเรียนปากคลองสอง ได้นำนักเรียนมาทัศนศึกษาเยี่ยมชม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งได้ทำกิจกรรม การฝึก กราบไหว้ และได้เข้าฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานที่ 1 นักเรียนได้เข้าชมห้องประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ชั้น 4 อาคาร 100 ปี เพื่อรับชมประวัติ คุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย โดยมีเจ้าหน้าที่ได้บรรยาย พร้อมรับชมภาพต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ซึ่งเด็กๆ มีความประทับใจ และสนุกกับการรับฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล


630919_45.jpg

       ส่วนในส่วนฐานที่ 2 ของกิจกรรม คุณครูและนักเรียนได้เข้ารับชมสื่อการเรียนรู้ ณ ห้องฉายวีดิทัศน์ ชั้น 2 เพื่อรับชมภาพยนตร์ อัศจรรย์วันข้ามภพ โดยเด็กๆที่ได้ชมต่างมีความสนุกสนาน ในการรับชม ทั้งนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองสอง ได้กล่าวว่า วันนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำนักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และประทับใจกับกิจกรรมในวันนี้
 

630919_47.jpg