สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

       

 

       เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ ณ ห้องสมุดเมืองเวสโควีนา โดยมีพระอาจารย์มาบรรยายเรื่องความหมายของสมาธิ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน และนำนั่งปฏิบัติธรรม ซึ่งหลายท่านมีความตั้งใจที่จะเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไป

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร