สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พีธิบูชาข้าวพระ ประเทศญี่ปุ่น

            

 

     

 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดภาวนาอิบาราขิจัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนขึ้น กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีตักบาตรพระใหม่ ๑ รูป จากนั้นทำพิธีบูชาข้าวพระ ตามด้วยพิธีถวายโคมวีสาขประทีป และพิธีอัญเชิญโอวาทของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มาให้คณะกัลยาณมิตรวัดภาวนาอิบาราขิรับฟัง เนื่องในโอกาสที่ท่านเมตตาเป็นประธานกองในการสถาปนาวัดพระธรรมกายอิบาราขิ

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร