สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันวิสาขบูชา ประเทศสหรัฐอเมริกา

         

    

 

         เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายออเรกอนได้จัดงานบุญวันวิสาขบูชาขึ้น โดยนิมนต์ พระอาคันตุกะจากวัดพม่าและวัดจีนมาเป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนทั้งหลาย กิจกรรมเริ่มด้วยการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย แล้วร่วมกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ชมสื่อเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชาและพุทธประวัติ จากนั้นเป็นพิธีถวายโคมประทีปแด่คณะสงฆ์ จุดโคมวิสาขประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนประทักษิณรอบพระประธาน     

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร