สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่า ประเทศสวีเดน

                                  

    

 

     

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระอาจารย์จากวัดพุทธโกเธนเบิร์ก นำคณะกัลยาณมิตรเมืองบูโรส ประเทศสวีเดน จัดปฏิบัติธรรม และทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเช้า ปฏีบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และตักบาตรร่วมกัน ภาคบ่าย ทอดผ้าป่า แล้วฟังธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร