สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

The Middle Way รุ่นที่ ๒๖

 

    

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ The Middle Way รุ่นที่ ๒๖ ณ สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีชาวต่างประเทศ ๑๕ คน จากประเทศต่างๆ ๙ ประเทศเข้าร่วมโครงการ ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีฝึกสมาธิ ฟังธรรม สนทนาธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ โครงการจบลงด้วยความประทับใจ The Middle Way รุ่นที่ ๒๗ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สมัครออนไลน์ได้ที่ www.meditationthai.org หรือโทรศัพท์ ๐๘-๕๖๙๕-๑๖๖๐