สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบของตักบาตร

 

 

      

 

        เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ มูลนิธีธรรมกายและวัดพระธรรมกาย เป็นตัวแทนพุทธบุตรและกัลยาณมิตรทั่วโลก นำอาหารตักบาตรจากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปถวายแด่พุทธบุตร และมอบให้ประชาชนที่จังหวัดปัตตานี พิธีมอบของตักบาตรจัดขึ้นที่วัดวิมลวัฒนาราม อำเภอสายบุรี และวัดมุจลีนทวาปีวีหาร อำเภอหนองจิก โดยมีพระครูศรีวัฒนาวีมล และพระสุทธีสมณวัตร เป็นประธานรับมอบ ผู้มารับมอบอาหารมีทั้งพระภิกษุ ทหาร ตำรวจ และราษฎรอาสา อาหารที่ได้รับมอบบางส่วนพระภิกษุที่มาร่วมงานจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้วัด