สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมนักเรียน ประเทศนอร์เวย์

                                   

   

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดกิจกรรมศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักเรียนในเมืองโฮลเมสสแตรน โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจำนวน ๑๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ คณะอาจารย์และนักเรียนได้ชมวิดีโอประวัติและผลงานของวัดพระธรรมกายประเทศไทย และเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย ประโยชน์และวิธีการนั่งสามธิ และวัฒนธรรมชาวพุทธ

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร