สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมคณะสงฆ์ฯ ครั้งที่ ๒ ประเทศออสเตรเลีย

                                

  

 

      

 

        เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ได้จัดประชุมคณะสงฆ์ผู้บริหารสาขาวัดพระธรรมกายในภาคพื้นโอเชียเนีย ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อสรุปผลงานที่ผ่านมาและวางแนวทางการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้สมดังปณิธานของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่จะขยายสันติสุขไปสู่ชาวโลก