สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมธรรมทายาทรุ่นแรก ประเทศแคนาดา

                    

               

 

 

        เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีเปิดการอบรมธรรมทายาทรุ่นแรกของประเทศแคนาดา การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๖ กรกฎาคม โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๖ คน พิธีในภาคเช้า ปฏิบัติธรรม และตักบาตร ภาคบ่าย ขลิบปอยผม ปลงผม พิธีบรรพชาจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร