สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เด็กดี V-Star จัดตักบาตรวันแม่ จังหวัดนครนายก

                               

         

 

 

           เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะครูและนักเรียนในโครงการเด็กดี V-Star โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก วัดบางปรัง และชาวตำบลศรีจุฬา จัดกิจกรรมตักบาตรพระ ๑๐๐ รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ ราชกัญญาราชวิทยาลัย

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร