สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรและฉลองสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ ๑ ประเทศเยอรมนี

   

 

         เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน ไปบิณฑบาตที่อาคารรัฐสภาแห่งนครเบอร์ลิน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญใจกลางเมือง และนับเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการบิณฑบาต และในวันที่ ๒ สิงหาคม วัดพระธรรมกายเบอร์ลินทำพิธีฉลองสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ ๑ กิจกรรมภาคเช้า ปฏิบัติธรรม สามเณรธรรมทายาทแสดงธรรมเรื่อง "แม่" ทอดผ้าป่า ถวายภัตตาหาร และตักบาตร ภาคบ่าย พิธีลาสิกขา

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร