สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าและถวายกองทุนยารักษาโรค ประเทศฝรั่งเศส

   

    

 

         เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าและถวายกองทุนยารักษาโรค เนื่องใน วันธรรมชัย พิธีในภาคเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ สมาทานศีล และถวายสังฆทาน ภาคบ่าย นั่งสมาธิ ฟังธรรมะเรื่องการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธี์ ทอดผ้าป่าบูชาธรรม ถวายกองทุนยารักษาโรค และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

         

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร