สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์วันแม่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

    

 

        เมื่อวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดธุดงค์วันแม่ โดยมีกิจกรรมนั่งสมาธิ ฟังธรรม และสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย กิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ ภาคเช้า นั่งสมาธิ ตักบาตร และถวายภัตตาหาร ภาคบ่าย ทำพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ถวายคิลานเภสัช ฟังธรรม และประชุมกลุ่มกัลยาณมิตรเรื่องงานบวช ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย และงานกฐินปี พ.ศ. ๒๕๕๒

   

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร